За нас


Агенция “Алеста-МТ” ООД е създадена за да отговори на засиления интерес на чуждите граждани към инвестиране в Република България чрез закупуване на недвижими имоти и развитие на бизнес. В нашия екип влизат мениджъри и адвокати с дълогогодишен опит в административно-правното и бизнес обслужване на чужденците, което ни позволява комплексно да решаваме всички техни въпроси и проблеми, възникнали на територията на страната ни. Дружеството работи напълно легално и на всички желаещи да ползват неговите услуги предоставя подписване на договор. По силата на този договор дружеството се задължава да извърши всички законово регламентирани правни действия и необходими фактически действия, включващи се в обема на посредническата му дейност.

Главните направления на нашите услуги са:
  • Покупко-продажба на недвижими имоти в Република България. Ние сме в състояние да предложим за покупка прекрасни и атрактивни имоти в Република България, които се намират в нашата база данни, а също така чрез сътрудничество с всички български агенции за недвижими имоти. Това, което ни отличава в тази дейност, е че ние поемаме ангажимента и отговорността да осигурим напълно изрядна покупка като предварително проверяваме редовността на собствеността на имота, подготвяме предварителни договори в защита на нашите клиенти и нотариалното изповядване на сделката. По желание на клиента впоследствие участваме в управлението на закупения имот.
  • Решаване на паспортно–визови проблеми и пребиваване на чужденци в страната ни. За да може ефективно да стопанисва своя имот чужденецът трябва да има виза за пребиваване в страната ни, за което ние имаме нужните знания и компетенстност да съдействаме.
  • Дългосрочно пребиваване на чужденци в Република България.
  • Подготовка на дукументи за виза “D”.
  • Регистрация на фирми. Това се налага, когато предмет на покупката е земя. Съгласно Конституцията на Република България чужденците нямат право да закупуват земя. Поради това практиката е: Чужденецът регистрира фирма - еднолично дружество с ограничена отговорност, на която той е едноличен собственик на капитала. Новосъздадената фирма се явява местно юридическо лице и то закупува земята.
  • Получаване на постоянно пребиваване чрез инвестиции в големи размери – над 500 000 долара.
  • Осигуряване на валидни покупки на недвижими имоти чрез проверка на собствеността за тежести – дали за имота са вписани ипотеки, възбрани, залози и други.
  • Защита на чужденци по наказателни и административни дела – при отказ за пребиваване, наложени глоби и други.
Основните принципи в дейността на дружеството са:

- Предоставяне на правдива, точна и пълна информация за възможностите, правата и задълженията на чужденците, съобразно законодателството на Република България.
- Пълна отговорност за законосъобразното и прецизно подготвяне на всички необходими документи в различните направления на дейностите ни.
- Добросъвестно изпълнение на задълженията при пълна прозрачност на дейността с дължимата лоялност и етичност към клиента и при точно спазване на българските закони и международните актове.
- Пълна конфиденциалност относно информацията за личните данни или всяка друга информация, касаеща клиента, станала ни известна в рамките на възложените ни пълномощия.

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!
За нас    ::    Продава    ::    Купува    ::    Наем    ::    Контакт
Copyright (c) 2006. Alesta-МТ Ltd.

   seo google pr