примерно меню


Дружеството оказва съдействие за придобиване на българско гражданство на лица, които имат български произход. В екипа на дружеството работят адвокати, специализирани в областта на българското гражданство и с дългогодишен опит в тази сфера, които подробно и детайлно ще ви информират за правните и фактически  основания за придобиване на българско гражданство по произход. 
            
Основните принципи в дейността на дружеството са:


              - Предоставяне на правдива, точна и пълна информация за правата и задълженията при придобиването на българско гражданство;

               - Предоставяне на подробна и перманентна консултация за необходимите документи, които трябва да се подготвят съобразно законовите разпоредби и изискванията на Министерство на правосъдието на Република България и на Държавната Агенция за българите в чужбина;

               - Пълна отговорност за законосъобразното и прецизно подготвяне на документите, така че да не се създадат пречки за приемането им в Министерство на правосъдието;

                  - В случай на необходимост за установяване на български произход  отправяне на официални запитвания до съответните институции и  извършване на щателно издирване на архивни документи, доказващи от поколенията българския произход на клиента или наличието на българско гражданство на негов родител;

                 - Добросъвестно изпълнение на задълженията при пълна прозрачност на дейността с дължимата лоялност и етичност към клиента и при точно спазване на българските закони и международните актове.

                  - Пълна конфиденциалност относно информацията за личните данни или всяка друга информация, касаеща клиента, станала му известна в рамките на възложените му пълномощия.
За нас    ::    Продава    ::    Купува    ::    Наем    ::    Контакт
Copyright (c) 2006. Alesta-МТ Ltd.

   seo google pr